Innsyn

Byggesakene opprettet av de gamle kommunene Fet, Skedsmo og Sørum i årene ca 2007 til og med 2019, kan du finne her. Perioden vil variere for den enkelte kommune.

Ønsker du saker/dokumenter som er eldre enn 2007-2012 (avhenger av kommune), kan du sende en egen henvendelse til servicesenter@lillestrom.kommune.no.

Du må oppgi det gårds-/bruksnummeret som eiendommen hadde i den gamle kommunen. Kjenner du kun det nye gårds-/bruksnummeret på eiendommen – trekk fra 400 i gårdsnummeret for eiendommer i tidligere Fet kommune (nytt gårds-/bruksnummer 439/184, tidligere gårds-/bruksnummer 39/184), og trekk fra 200 i gårdsnummeret for eiendommer i tidligere Sørum kommune (nytt gårds-/bruksnummer 241/147, tidligere gårds-/bruksnummer 41/147). Eiendommer i tidligere Skedsmo kommune har beholdt gårds-/bruksnummeret fra før kommunesammenslåingen.

Noen av dokumentene i sakene kan være unntatt offentlighet. Disse vises med hengelås. Bruk hengelåsen for å be om innsyn.

For alle byggesakene opprettet av Fet kommune må du be om innsyn.